Ligging van het bureau

Landscape studio ligt als nietig plekje in teen van een primair waterkerende dijk als de oorspronkelijke cultuurhistorische zone van de Wakkerendijk. De wintereiken op deze vergraven dijk vormt een langgerekte bomenwand en scherpe rand naar de overwegend lege ruimte van de polder van Eemnes.

Schoonheid
Inspiratie wordt op vele plaatsen en bronnen gevonden, maar de dagelijkse inspiratie ligt voor de deur. Dit Nationale landschap met haar ligging om en nabij NAP, de langgerekte kavels en vergezichten, het lichtspel met wolkenluchten van hard, dreigend, naar zacht en mysterieus.

Ontwerpproces
Onze creaties hebben naast visie, inspiratie ook transpiratie nodig om tot schoonheid te kunnen komen.
In het ontwerpproces vinden we de ratio belangrijk maar de vertaalslag van de emotie die een terreinbezoek oproept mag niet onopgemerkt blijven. We noemen dit de mysterieuze ontwerpcomponent.

bureau    projecten    nieuws    contact